1
In tờ rơi là một trong những chiến lược truyền bá hình ảnh của tổ chức, tổ chức hay một sản phẩm nào ngừng thi côngĐây được tiêu dùng rất hiệu quả trong ngành nghề marketing, tiếp thị trong khoảng tất cả năm nay. Trước thời đại công nghệ số hiện tại, hình thức tiếp thị trực tuyến (Maketing Online) đang dần trở thành rộ