1
Wpisz czy wybierz okres, w którym potrzebujesz rozpocząć reklamę, w relacji od momentu serwera z rozwijanej listy. Wpisz czy wybierz okres, w którym wymagasz, aby reklama zatrzymała się w zależności od momentu serwera z rozwijanej listy. Wpisz tekst, który chcesz wyświetlić za pomocą reklamy. Ostatecznie, pisanie bardzo dobrych reklam jest drinkiem spośród najważniejszy