1
Wpisz czy wybierz okres, w którym potrzebujesz rozpocząć reklamę, w relacji od momentu serwera z rozwijanej listy. Wpisz czy wybierz okres, w którym wymagasz, aby reklama zatrzymała się w zależności od momentu serwera z rozwijanej listy. Wpisz tekst, który chcesz wyświetlić za pomocą reklamy. Ostatecznie, pisanie bardzo dobrych reklam jest drinkiem spośród najważniejszy
What is Kliqqi?

Kliqqi is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments